اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
هدایت  نرگسی مسئول ابرسانی
منصور دادفر مسئول اداره امور عشاير شهرستان ايوان
احسان آزادي مسئول امور حقوقی 206
شجاع زینی رئیس اداره عمران و زیربنایی 203
علي اكبر  اسكندري کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 208
حسین سلیمانی مسئول روابط عمومی 228
هدایت  سلیمانی کارشناس امور مالی 214
بهرام  اهل والی مسئول نمایندگی امور عشایر شهرستان بدره
فرزاد اسماعیلی رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 232
حجه الاسلام و المسلمین حمید هاشمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 230
زهرا  کمال پور مسئول دبیرخانه 201
احسان  آزادی رئیس امور اداری 213

2 3 4